Welkom bij

Edegem Bridgeclub

Bridge is een zinvolle vrijetijdsbesteding en een aangename ontspanning welke ons toelaat onze mentale en fysieke toestand optimaal in conditie te houden, in een sociale omgeving.

Ter Elst Bridgeclub werd opgericht in 1987 als feitelijke vereniging en is sindsdien uitgegroeid tot één van de grotere bridgeclubs in Vlaanderen. In 2014 werd de zetel van onze club verplaatst naar het Sportcentrum Mariënborgh. Voortaan heet onze club: 

Edegem Bridgeclub of afgekort EBC

Wij spelen in een open en recreatieve sfeer, en bieden zowel beginners als gevorderden de mogelijkheid het prachtige bridgespel te beoefenen en zich erin te vervolmaken.

Nieuws


Corona-update

We zijn weer geconfronteerd met een sterke opflakkering van dat verdomde virus en bijgevolg met nieuwe richtlijnen van de overheid en van de VBL. Daarom heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

Omdat de cafetaria van Mariënborgh om 23.00 u. de deuren moet sluiten zullen we vanaf maandag 29 november slechts 24 giften spelen i.p.v. 27.

We starten stipt met het spelen om 20.00 u. (d.w.z. ten laatste aanwezig om 19.50 u.) en stoppen om 22.40 u. zodat de toernooileiding nog tijdig de uitslag kan aflezen.  De toegestane speeltijd per ronde stellen we bij tot 6 minuten per gift. We hebben gemerkt dat dit zeker haalbaar is vermits er sneller gespeeld wordt. De oost-west spelers nemen hun biddingboxen mee bij het wisselen.

Om de luchtkwaliteit in het lokaal hoog te houden heeft de toernooileiding geen andere keuze dan op geregelde tijdstippen de ramen te openen. Deze momenten worden aangegeven door de nieuwe CO2 meter die ons duidelijk zicht geeft op de luchtkwaliteit in de zaal. Gelieve u dan ook te kleden op deze weinig comfortabele situatie.

Donderdag 2 december is er geen bridge. Zo kan het bestuur de online inschrijvingen voorbereiden die vanaf maandag 6 december terug in voege treedtDit laat ons toe om een bridge-avond te annuleren indien er minder dan 13 paren aangemeld zijn.  De inschrijvingslink en verdere procedure  volgt per email.

Opgelet: om technische redenen kan online inschrijven voor een toernooi enkel voor de betalende leden van Edegem Bridgeclub. Niet-leden die wensen deel te nemen kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar Edegem Bridgeclub edegembc@gmail.com met vermelding van eigen naam + VBL nummer, de naam van de partner + VBL-nummer en de datum waarop zij wensen deel te nemen. De inschrijving zal per e-mail bevestigd worden.

Ook Sinterklaas is dit jaar door Covid getroffen en moet daarom het geplande bezoek aan Edegem Bridgeclub uitstellen tot in betere tijden. We vragen hiervoor jullie begrip.


Algemene ledenvergadering 30 september 2021

Beste Clubleden 

 

Onder voorbehoud van de heersende coronamaatregelen nodigen we jullie vriendelijk uit om  fysiek aanwezig te zijn op onze Algemene Vergadering op donderdag 30 september 2021  om 19.30 u. op Mariënborgh.  

De inschrijvingen voor het bridgetornooi gebeuren vooraf vanaf 19.00 u. We herinneren eraan dat volgens de statuten van Edegem Bridgeclub: 

  • de vergadering geldig kan beraadslagen bij gewone meerderheid van stemmen,  indien minimum 1/3 der stemgerechtigde leden aanwezig is
  • enkel leden die in regel zijn met hun betaling van het lidgeld toegelaten worden tot  de vergadering
  • enkel leden die minstens 13 maanden lid zijn, deel mogen nemen aan de stemming.  Stemmen per volmacht is niet toegelaten 
  • het bestuur wordt verkozen voor een periode van twee jaar. Na deze periode is het  voltallig bestuur uittredend. De bestuursleden mogen zich herkiesbaar stellen

Dagorde: 

∙ woordje van de voorzitter 

∙ jaarrekeningoverzicht van de penningmeester 

∙ verkiezing van het nieuw bestuur: 

  • uittredend en opnieuw kandidaat: Isabelle Demaerel, Christian Dierickx en Jan Michiels
  • uittredend en geen kandidaat: Jos Geens, Chris Hennen en Nadine Westelinck
  • nieuwe kandidaat: Françoise Rysheuvels 

∙ voorstellen in verband met de locatie van de club en beslissing 

o zaal Nottebohm, Biartstraat 2, 2018 Antwerpen 

o sportcentrum Mariënborgh, Edegem 

∙ varia: 

o website 

o aandacht voor maatregelen ivm corona 

∙ vragen 

Einde van de vergadering is voorzien rond 20.00 u., aansluitend bridgetornooi.